Prices for the Trafoi lifts 2021/22

peak season

25.12.2021 - 07.01.2022 | 29.01.2022 - 04.03.2022

1 38,00 € 36,00 € 23,00 €
2 70,00 € 61,00 € 45,00 €
3 105,50 € 84,00 € 63,00 €
4 137,50 € 106,50 € 82,00 €
5 159,50 € 126,50 € 94,00 €
6 187,50 € 154,00 € 114,00 €
7 200,00 € 164,00 € 128,00 €
8 216,00 € 184,00 € 142,00 €
9 232,00 € 200,00 € 160,00 €
10 248,00 € 221,00 € 179,00 €
11 268,00 € 236,00 € 191,00 €
12 284,00 € 258,00 € 205,00 €
13 298,00 € 273,00 € 220,00 €
14 319,00 € 296,00 € 235,00 €
Saisonskarte 346,00 € 327,00 € 254,00 €

White weeks / low season

08.01.2022 - 28.01.2022 | 05.03.2022 - 25.03.2022

3 92,50 € 78,00 € 56,00 €
4 115,00 € 101,00 € 75,00 €
5 138,50 € 120,50 € 90,00 €
6 163,50 € 132,50 € 100,00 €

Half day ticket

10.30 Uhr 35,50 € 33,50 € 22,00 €
12.00 Uhr 32,50 € 30,50 € 20,00 €
13.00 Uhr 29,50 € 27,50 € 18,00 €
14.00 Uhr 25,50 € 23,00 € 16,50 €
Hauptsaison 211,50 € 186,00 € 122,00 €
Weiße Wochen 194,00 € 174,50 € 112,00 €

Children up to yr. 2016 FREE! (Assuming 1 parent buys a ski pass (same period)! Also for conveyor belt.

Errors - mistakes - subject to change

Our sponsors

baeckerei-pinggera
logo_Raiffeisenkasse
Logo_Pircher_2009_RGB